• De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 
• Wanneer de Avalonhoeve een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan de Avalonhoeve niet aansprakelijk gesteld worden.
• Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail of brief). Bij annulering tot 2 maanden vooraf betaal je € 15 annuleringskosten. Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten. Bij annulering vanaf 3 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag. Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag.
• Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel € 5 (€15 voor jaartrainingen, buitenlandse lesgevers, midweken en langdurige cursussen) als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van de Avalonhoeve en is niet van toepassing op vervolgjaren in de opleidingen.
• Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.

• Ingeval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van afspraken die door beide partijen zijn afgesloten. Overmacht ontbindt elke overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling.
• Zetfouten in prijzen en data in publicaties van de Avalonhoeve kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.